Priser


Faaborg Cykeludlejning

tlf +45 25130660

Lej en cykel i en eller flere dage.

Rent a bike

Fahrräder zu vermieten

Leje 1 cykel


Leje 1 dag

100 kr

Leje 2 dage

180 kr

Leje 3 dage

240 kr

Leje 4 dage

290 kr

Leje 5 dage

340 kr

Leje 6 dage

390 kr

Leje 7 dage 

440 kr

Børnetrailer og bagagetrailer

  50 kr/døgn


Derudover kan I låne


Cykelhjelme,

Cykelpumpe

Tasker

Barnestol

Lappegrej

Faaborg Cykeludlejning

Bjarne Sindet Daugaard

Svendborgvej 270

5600 Faaborg


tlf +45 25130660


 bjarne@faaborgcykeludlejning.dk

 

 kontakt Bjarne her

Betaling :

Kontant eller

med mobile pay

Udbringning

(incl afhentning)

Eks.

1-3 cykler

4-7 cykler

8-11 cykler

0-5 km

Faaborg by/ Nab

50 kr

75 kr

100 kr

5-10 km

Korinth

75 kr

100 kr

125 kr

11-15 km

Bøjden, Falsled

100 kr

125 kr

150 krLejebetingelser.


Billede ID forevises på forlangende.

Lejemålet anses først for indgået, når det fulde lejebeløb er betalt, med mindre andet er aftalt.


Enhver klage over det lejede skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen. Hvis cyklen viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Faaborg Cykeludlejning, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.


Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden, og skal på anfordring dække udlejers tab. Hvis cyklen ikke returneres erstattes den. Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejeren for reparationen.


Husk at låse cyklen når du forlader den.


Forsikring.


Det lejede er udlejet på lejers eget ansvar og forsikring. I tilfælde af person- og tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer, idet det er lejers eventuelle forsikring, der skal dække. Udlejer er ikke ansvarlig for følgeskader som følge af fejl ved det udlejede (produktansvar) og eventuelt ansvar kan alene opgøres og maksimeres til de direkte skader.