Priser

Leje 1 cykel


Leje 1 dag

125 kr

Leje 2 dage

225 kr

Leje 3 dage

300 kr

Leje 4 dage

375 kr

Leje 5 dage

450 kr

Leje 6 dage

525 kr

Leje 7 dage 

600 kr

Børnetrailer og bagagetrailer

  50 kr/døgn

 Leje el ladcykel


Leje 1 dag

350 kr

Leje 2 dage

650 kr

Leje 3 dage

900 kr

Leje 4 dage

1150 kr

Leje 5 dage

1400 kr

Leje 6 dage

1650 kr

Leje 7 dage 

1900 krLeje 1 elcykel


Leje 1 dag

250 kr

Leje 2 dage

450 kr

Leje 3 dage

600 kr

Leje 4 dage

750 kr

Leje 5 dage

900 kr

Leje 6 dage

1050 kr

Leje 7 dage 

1200 krUdbringning

(incl afhentning)

Eks.

1-3 cykler

4-7 cykler

8-11 cykler

0-5 km

Faaborg by/ Nab

 75 kr

100 kr

125 kr

5-10 km

Korinth

100 kr

125 kr

150 kr

11-15 km

Bøjden, Falsled

125 kr

150 kr

175 krDerudover kan I låne/leje:


Cykelhjelme

Cykelpumpe

Tasker

Barnestol

Lappegrej


Lejebetingelser.


Billede ID forevises på forlangende.

Lejemålet anses først for indgået, når det fulde lejebeløb er betalt, med mindre andet er aftalt.


Enhver klage over det lejede skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen. Hvis cyklen viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Faaborg Cykeludlejning, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.


Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden, og skal på anfordring dække udlejers tab. Hvis cyklen ikke returneres erstattes den. Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejeren for reparationen.


Husk at låse cyklen når du forlader den.


Forsikring.


Det lejede er udlejet på lejers eget ansvar og forsikring. I tilfælde af person- og tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer, idet det er lejers eventuelle forsikring, der skal dække. Udlejer er ikke ansvarlig for følgeskader som følge af fejl ved det udlejede (produktansvar) og eventuelt ansvar kan alene opgøres og maksimeres til de direkte skader.

Faaborg Cykeludlejning

Bjarne Sindet Daugaard

Svendborgvej 270

5600 Faaborg


tlf +45 25130660


 bjarne@faaborgcykeludlejning.dk

 

 kontakt Bjarne her


Åbent alle dage 8.00 til 20.00

Betaling :

Kontant eller

med mobile pay